Untitled Document
เครื่องพ่นยาสะพายหลัง เครื่องพ่นยาสะพายหลัง 25 ลิตร อมิโก้ (สีเขียว)
 
 
AG-767 : เครื่องพ่นยาสะพายหลัง 25 ลิตร อมิโก้ (สีเขียว)
   

 

รหัสสินค้า    AG-767   เครื่องพ่นยา 25 ลิตร (เขียว)

ขนาดเครื่องยนต์

26 cc

ความจุน้ำยา

25 ลิตร

ความจุน้ำมัน

0.8 ลิตร