Untitled Document
เครื่องสีข้าว เครื่องนวดข้าว
 
 
5ZT-40 : เครื่องนวดข้าว
   

 กำลังที่ใช้งาน     มอเตอร์ 2.2 แรง

เหมาะสำหรับนวด   ข้าว  ข้าวสาลี  ข้าวฟาง  ถั่ว  ฯลฯ

แรงดันไฟฟ้า           220 โวลต์

ความเร็วรอบ           700 -850 รอบ

การใช้เชื้อเพลิง       2 ลิตร / ชั่วโมง