Untitled Document
เครื่องสีข้าว เครื่องสับย่อย
 
 
ZT-9ZT400 : เครื่องสับย่อย
   

 กำลังการผลิต (สับ)   400 - 600 กิโลกรัม / ชั่วโมง

จำนวนใบมีด              4 ใบ / 8 ใบ

กำลังที่ใช้งาน            มอเตอร์ 3 แรง   เครื่องยนต์ 7.5 แรง

แรงดันไฟฟ้า              220  โวลต์   -  50 HZ

ความเร็วรอบ              1000 - 1100 รอบ / นาที

เบอร์สายพาน             A 1473 Li1503Ld