Untitled Document
ปั๊มพ่นยา 3 สูบ พ่นยา 3 สูบ 2 นิ้ว อมิโก้
 
 
AG-450 : พ่นยา 3 สูบ 2 นิ้ว อมิโก้
   

รายละเอียดสินค้า

ขนาด   2  นิ้ว

ปริมาณน้ำออก 110 -140 ลิตร / นาที

ความเร็วรอบ 700 - 900 รอบ

กำลังที่ต้องใช้ 7 -9.5 kw

 

 

 
 
     
     
 
 
Tel. 08-1641-8583