Untitled Document
ปั๊มพ่นยา 3 สูบ พ่นยา 3 สูบ 1 นิ้ว อมิโก้
 
 
AG-30B1 ธรรมดา : พ่นยา 3 สูบ 1 นิ้ว อมิโก้
   

รายละเอียดสินค้า

ขนาด 1 นิ้ว

ปริมาณน้ำออก 30 -40 ลิตร / นาที

แรงดันในการทำงาน 10-40 kg/cm3

ความเร็วรอบ 800 - 1200 รอบ

กำลังที่ต้องใช้ 2 - 3 kw

 
 
     
     
 
 
Tel. 08-1641-8583