Untitled Document
ปั๊มพ่นยา 3 สูบ พ่นยา 3 สูบ 6 หุน อมิโก้
 
 
AG-22C2 (2in1) : พ่นยา 3 สูบ 6 หุน อมิโก้
   

รายละเอียดสินค้า

ขนาด    3/4 นิ้ว  6 หุน

ปริมาณน้ำออก  13/22 ลิตร / นาที

แรงดันในการทำงาน 800 -1200 รอบ

กำลังที่ต้องใช้ 1.5 - 2 kw

 
 
     
     
 
 
Tel. 08-1641-8583