Untitled Document
ปั๊มพ่นยา 3 สูบ พ่นยา 3 สูบ 6 หุน อมิโก้
 
 
AG-22B1 ธรรมดา : พ่นยา 3 สูบ 6 หุน อมิโก้
   

รายละเอียดสินค้า

ขนาด 3/4 นิ้ว 6 หุน

ปริมาณน้ำออก  13-22 ลิตร/นาที

แรงดันในการทำงาน 10 - 40 kg/cm3

ความเร็วรอบ 800-1200 รอบ

กำลังที่ต้องใช้  1.5 - 2 kw

 

 

 
 
     
     
 
 
Tel. 08-1641-8583